News

Nieuw decreet van het Vlaams Parlement

26 juli 2016

Het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2016 publiceert het decreet van het Vlaams Parlement van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht.

Dit decreet treedt in werking op 1ste september 2016.

Link