Vakgebieden

 • Studie, raadgeving en bijstand in alle aspecten van het beheer van onroerend goed en ontwikkeling van projecten (oprichting, uitbreiding, herbestemming)
 • Audit en beheersing van historische en complexe vastgoedstructuren
 • Bijstand ter gelegenheid van overdrachten en hernieuwingen van handelshuur, het doen respecteren van de commerciële mix
 • Opmaak en updaten van standaardcontracten, kaderovereenkomsten en basisakten
 • Analyse en bijwerken van de wetgevende en reglementaire evoluties
 • Aanbevelingen ; second opinions
 • Vertrouwelijke onderhandelingen en transacties
 • Relaties met de actoren van de vastgoedwereld (huurders, mede-eigenaars, clienteel, administratie, experten, verzekeraars, notarissen, beheerders, syndici, vastgoedmakelaars, town center managers, aannemers, mandatarissen van justitie en curatoren)
 • Juridische bijstand in schadedossiers
 • Oplossing van complexe geschillen
 • Procedure voor alle Belgische rechtbanken
 • Incasso, bankgaranties en waarborgen. Het ondernemen van de nodige stappen ten aanzien van ondernemingen in moeilijkheden en faillissementen