Expertise

RELAW beweert niet een "full-service" te bieden of te concurreren met grotere advocatenkantoren...

RELAW stelt haar uitgebreide ervaring en expertise ter beschikking in de verschillende takken van het recht met betrekking tot commercieel vastgoed en bedrijfsvastgoed.

Haar kleinschaligheid biedt een voordeel: het biedt een garantie van onafhankelijkheid, vertrouwen en van reactiviteit.

RELAW beschikt tevens over een netwerk van kwaliteitsvolle correspondenten (gespecialiseerde confraters, zowel in België als in het buitenland, landmeters, bedrijfsrevisoren, deurwaarders, notarissen).


Voorkeurmateries in de vastgoedcontext

 • Burgerlijk Recht
  • Huurecht
  • Bezetting ter bede (tijdelijke concessies, pop-up stores)
  • Zakelijke rechten, erfacht, opstalrecht, erfdienstbaarheden
  • Mede-eigendom
  • Bijzondere overeenkomsten
  • Zekerheden en voorrechten
 • Gerechtelijk recht
  • Procedure (ervaring van rechtbanken en vredegerechten)
  • Bewarende maatregelen, beslag, uitvoering van vonnissen
 • Handelsrecht
  • Dienstverleningsovereenkomsten en aannemingsovereenkomsten (onderaannemers, bouwfirma’s)
  • Marktpraktijken
 • Nieuwe technologieën
  • Retail-ervaring
  • Radiofrequentietechnologie, veiligheidssystemen
 • Failissement en ondernemingen in moeilijkheden
 • Verzekeringen en aansprakelijkheid (afstand van verhaal en diverse contractuele clausules, BA uitbating, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, objectieve aansprakelijkheid, tienjarige aansprakelijkheid)
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Fiscaliteit (registratierechten, BTW)
 • Milieurecht (duurzaam vastgoed, green lease, beheer van gronden, EPC, vergunningen)
 • Administratief recht (vergunningen, mobiliteit, administratieve lasten)
 • Beroepsregels en deontologie