Belastingvermindering bij kwijtschelding huur

9 MEI 2021

Op 30 april 2021 heeft de Federale Overheidsdienst Financiën een belastingvermindering bij kwijtschelding huur in het leven geroepen. Verhuurders die voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen, kunnen beroep doen op een belastingvermindering van 30 % voor de kwijtgescholden huur.

Echter is er een grens en zijn er een aantal voorwaarden :

  • Een belastingvermindering van maximaal 5.000 euro per maand/per huurovereenkomst en maximaal 45.000 euro per verhuurder
  • De verhuurder moet de huurgelden definitief en vrijwillig kwijtschelden.
  • De huurder moet een zelfstandige zijn die:
    • ofwel zelfstandig een beroepsactiviteit in hoofdberoep uitoefent,
    • ofwel als kleine vennootschap of kleine vereniging kan worden aangemerkt conform de geldende wetgeving.
  • De kwijtschelding moet vastgelegd zijn in een schriftelijke overeenkomst die is afgesloten tussen de huurder en de verhuurder. De (model)overeenkomst kwijtschelding huur is te vinden op de website van FOD Financiën ; https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/modelovereenkomst-kwijtschelding-huur-nl.pdf
  • De (model)overeenkomst huur moet ten laatste op 15 juli bezorgd worden aan de FOD Financiën.

 Als aan de voorwaarden voldaan is, kan de verhuurder de belastingvermindering voor het betreffende aanslagjaar aanvragen in zijn aangifte.