Bergen (6de Kamer), 6 november 2021, 2019/RG/218

9 MEI 2021

Het hof van Beroep van Bergen annuleert een belasting gebaseerd op een belastingreglement van de stad La Louvière en met betrekking tot commerciële ruimten van meer dan 400 m² .

Dit belastingreglement schendt het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie. De gemeente rechtvaardigde gebrekkig het beperken van de draagwijdte van haar regelgeving tot bepaalde economische actoren zoals gedefinieerd in de belastingverordening.