News

Nieuwe besluit van de Vlaamse Regering Omgevingsvergunning

23 februari 2016

Het  Belgisch Staatsblad van 23 februari 2016 (Editie 1) publiceert het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Dat betekent dat het decreet betreffende de omgevingsvergunning 1 jaar later, op 23 februari 2017, in werking zal treden.

 

M.B. 2016-02-23

Geconsolideerde wetgeving

Alle info op de specifieke website : https://www.omgevingsloket.be/